DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC DỰ BỊ ĐẠI HỌC


STT Họ tên Ngày sinh Phái Ngành TT Nguyện vọng TT
1 Ka Hès 11/04/2003 Nữ Điều dưỡng 1
2 Nguyễn Thúy Hiền 09/12/2003 Nữ Y học cổ truyền 1
3 Đàng Nữ Hàn Huyên 09/10/2003 Nữ Kỹ thuật xét nghiệm y học 1
4 NRòng Ka' Nhủys 12/10/2003 Nữ Kỹ thuật hình ảnh y học 1
5 Đặng Thị Kim Phương 20/11/2003 Nữ Hộ sinh 1
6 Văn Thị Ngọc Sắc 05/12/2003 Nữ Dinh dưỡng 1
7 Mã Nhật Tâm 09/09/2003 Nữ Kỹ thuật phục hồi chức năng 1
8 Ka Thánh 14/01/2003 Nữ Y tế công cộng 1
9 Bá Anh Thiền 21/02/2003 Nam Y học cổ truyền 1
10 Dụng Thị Huy Thiện 02/01/2003 Nữ Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 1
11 Thạch Thị Thái Trân 28/08/2003 Nữ Kỹ thuật phục hình răng 1
12 Bá Thị Kim Tuệ 05/05/2003 Nữ Dược học 1
13 Tạ Yên Thị Tươi 10/07/2003 Nữ Y học dự phòng 1
14 Quách Thị Ngọc Yến 13/02/2003 Nữ Hộ sinh 1

Records 1 to 14 of 14

1